ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Đức Giám mục Joseph Đinh Đức Đạo

Đức Giám mục Joseph Đinh Đức Đạo

Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo  hiện là giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc (từ tháng 5 năm 2016). Trước đây, ông từng là giám mục phụ tá (2013-2015) và là giám mục phó của này (2015-2016). Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì 2013 - 2016. Ngày 03 tháng 8 năm 2015, ông trở thành Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam

Vui lòng nhập email cá nhân để nhận bản tin Human.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Tòa nhà iTower , 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.28) 38 233 533

Email: contact@nhg.vn