TẦM NHÌN

Trở thành một Tập đoàn đầu tư giáo dục uy tín và hiệu quả, dẫn đầu Việt Nam, vị thế cao trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Tạo ra các giá trị, giải pháp sáng tạo nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng. Đào tạo thế hệ trẻ vững tin hội nhập quốc tế.

SLOGAN

Uy tín & Lãng mạn

  • Uy tín: Muốn có uy tín với ai, hãy là người hữu ích cho người đó.

  • Lãng mạn: Là ước mơ, sự sáng tạo và hướng tới cái đẹp.

Vui lòng nhập email cá nhân để nhận bản tin Human.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Tòa nhà iTower , 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 38 233 533

Email: