Tin Tức

[Human's Channel] - Sinh nhật Tập đoàn Nguyễn Hoàng lần thứ 19

[Human's Channel] - Sinh nhật Tập đoàn Nguyễn Hoàng lần thứ 19

20/09/2018
#NHG #nguyenhoanggroup #human #truongquocte #tapdoannguyenhoang #SNA #HIU #UKA #Ischool #SGA #BVU #Istudent #NHGfamily

Các tin khác

Vui lòng nhập email cá nhân để nhận bản tin Human.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Tòa nhà iTower , 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.28) 38 233 533

Email: contact@nhg.vn