Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Khối các Đại học Bắc Anh - NCUK

Chương trình Năm 1 Quốc tế và Dự bị Đại học của NCUK được chứng nhận bởi hơn 60 trường Đại học ở Anh quốc, Ireland, Úc, Hoa Kỳ và châu Âu, trong đó có 25 trường nằm trong top 200 trường Đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình NCUK có giá trị tương đương chương trình A-level nhưng chỉ kéo dài khoảng 9 tháng, sau đó, học sinh sẽ chuyển tiếp sang học năm thứ nhất Đại học. Hoàn thành chương trình NCUK, học sinh chắc chắn được nhập học tại 1/16 trường Đại học thành viên của khối NCUK và các trường đối tác khác của NCUK ở Anh, Mỹ và Úc.

Theo nội dung ký kết hợp tác vào ngày 14-3-2019 giữa Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) và tổ chức giáo dục British Study Centres Worldwide (BSCW), chương trình Năm 1 Quốc tế và Dự bị Đại học của NCUK sẽ được BSCW triển khai tại hệ thống Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc – UK Academy.