Skip to main content

Nghề nghiệp

Trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Tập đoàn Nguyễn Hoàng hướng tới. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn và của mỗi cá nhân.

Tải mẫu ứng tuyển

Cách thức nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ qua mail: tuyendung@nhg.vn

Vị trí tuyển dụng
TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG Số lượng Địa điểm làm việc
Chuyên viên Sale & Maketing 1 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Lầu 9 - 10, tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM Xem thêm
Digital Marketing Specialist 2 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Lầu 9 - 10, tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM Xem thêm
Video Editor 1 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Lầu 9 - 10, tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM Xem thêm
Head of Content 1 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Lầu 9 - 10, tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM Xem thêm
Chuyên viên M&A 3 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Lầu 9 - 10, tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM Xem thêm