Skip to main content

Liên hệ

Tập Đoàn Nguyễn Hoàng

Lầu 9, Tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84.28) 38 233 533

Email: contact@nhg.vn