Skip to main content

VĂN HÓA

SÁNG TẠO: Tạo nên các giá trị mới, phương thức mới phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng.

YÊU THƯƠNG: Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

CHÍNH TRỰC: Trung thực, dũng cảm bảo vệ sự thật, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

TÔN TRỌNG: Trân quý quan điểm, tình cảm, phẩm giá của bản thân và người khác.

KỶ LUẬT: Nghiêm túc tuân thủ mọi quy chế, quy định của Tập đoàn và thực thi các quyết định của cấp trên với tinh thần vì lợi ích chung.

BẢN SẮC: Uy Tín & Lãng Mạn

UY TÍN: Muốn có uy tín với ai, thì hãy là người hữu ích cho họ

LÃNG MẠN: Là ước mơ, là sự sáng tạo và hướng tới cái đẹp