Skip to main content

Tổng quan

Từ năm 1999, trải qua chặng đường 25 năm phát triển, Nguyễn Hoàng trở thành Tập đoàn giáo dục tư thục chất lượng cao tại Việt Nam. 

Bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã đầu tư với tất cả tâm huyết tạo nên một hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sĩ, với đa dạng các mô hình hội nhập quốc tế, quốc tế song ngữ và quốc tế hoàn toàn.