Skip to main content

HỌC SINH - SINH VIÊN TIÊU BIỂU

NHG tin rằng mỗi người trẻ đều ẩn chứa trong mình một dũng khí đại bàng với khát khao cháy bỏng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai và công dân toàn cầu có trách nhiệm. NHG tự hào tạo nên một thế hệ mới với những gương mặt nổi trội thuộc nhiều lĩnh vực mang 8 đặc tính quý giá và khác biệt của Đại Bàng. 

Hình ảnh đại diện
1/

Tập thể học sinh của Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng

2/

Học sinh hệ thống trường iSchool

3/

Học sinh hệ thống trường UK Academy