Skip to main content

Tin Video

Đêm nhạc "Quà tặng Giáng Sinh 2022 - Đêm An Lành"
NHG đón chào tuổi 23: Năm của hành động, Thích ứng tương lai
NHG đón chào tuổi 22: Year For Humans - Năm của Giá trị Nhân Bản
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và tình người trong tâm dịch
Học sinh, sinh viên NHG mang hơi ấm mùa xuân đến các mái ấm, viện dưỡng lão
Đêm nhạc “Quà tặng giáng sinh 2020 – Ánh sáng tình yêu"