Skip to main content

Hội đồng đảm bảo chất lượng

Đặt vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, NHG thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục NHG gồm 17 thành viên - với chức năng tham mưu về chủ trương, chính sách về đảm bảo chất lượng; phê duyệt các kết quả kiểm định chất lượng và xếp hạng nội bộ; giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của các trường; tham gia kết nối với các hệ thống kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. Hội đồng cũng sẽ thực hiện giám sát, phản biện và góp ý hỗ trợ các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục NHG.
Trực thuộc Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục: Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục.

1/

TS. Vũ Thị Phương Anh

Giám đốc Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tiến sĩ Đo lường và Đánh giá giáo dục (Đại học La Trobe Úc, 1998).

TS. Vũ Thị Phương Anh bắt đầu giảng dạy từ năm 1983 và có nhiều năm giữ vị trí quản lý trong các trường đại học.

Bà từng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, và hiện đang là Ủy viên Ban chấp hành Phân hội Giảng dạy tiếng Anh Việt Nam (Viet Tesol Association, VTA).

2/

TS. Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

TS. Đỗ Mạnh Cường có hơn 9 năm giữ vị trí Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp và hơn 13 năm giảng dạy, quản lý tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

3/

ThS. Phạm Hữu Bình

Hiệu trưởng iSchool Nha Trang - Thành viên

Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục NHG.

4/

ThS. Đào Thị Hồng Vân

Hiệu trưởng iSchool Trà Vinh - Thành viên

Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục NHG.

5/

ThS. Nguyễn Trọng Chí

Hiệu trưởng iSchool Long An - Thành viên

Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục NHG.