Skip to main content

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là cơ quan triển khai viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho các dự án hợp tác mang tính kỹ thuật. Được thành lập từ năm 1974, mục tiêu của JICA là đóng góp một phần vào việc tái thiết các nước đang phát triển. JICA hiện đang có đại diện ở hơn 100 nước trên thế giới và đang mở rộng hoạt động tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 18/8/2016, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã có buổi làm việc với Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt, gọi tắt là JICA  về việc phái cử tình nguyện viên  giảng dạy tiếng Nhật tại Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. 

JICA

 

Đối tác khác