Skip to main content

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc

Được thành lập vào năm 1991, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, gọi tắt là KOICA, là cơ quan chuyên thực hiện các chương trình viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc. Hiện nay KOICA đang hỗ trợ cho 160 nước trên thế giới và có Văn phòng đại diện ở 23 nước trên thế giới.

Ngày 11/8/2016, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam KOICA về việc phái cử tình nguyện viên (TNV) giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. 

KOIKA

 

Đối tác khác