Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Doanh nghiệp Ernst & Young

EY được xếp vào nhóm Big4, một trong bốn hãng dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp hàng đầu lớn nhất trên thế giới.

Đối tác khác