Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Trường Đại học Texas Arlington

UTA là một trong những trường lớn ở Texas với khoảng 4.700 sinh viên quốc tế. Với sự gia tăng về số lượng sinh viên hàng năm, UTA đã trở thành một trong những trường đại học danh tiếng để sinh viên tìm kiếm một kinh nghiệm học tập sôi động và tích cực.

Ngày 23/1/2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với với Đại học Texas Arlington - Mỹ. Theo thỏa thuận hai bên sẽ hợp tác đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, trao đổi giảng viên và nghiên cứu sinh giữa hai trường. Ngoài ra, hai bên sẽ đồng thời tổ chức các sự kiện, hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn, các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giúp sinh viên HIU được tiếp cận với các chương trình học, nhận bằng cấp quốc tế.

UTA

 

 

Đối tác khác