Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Tổng Lãnh sự quán Anh

Ban lãnh đạo NHG tiếp đón ngài Neil James, Phó Tổng Lãnh sự quán Anh, tại văn phòng NHG ngày 8/6/2016.

Đối tác khác