Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Tập đoàn thiết kế B+H

B+H Architects là đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới của Canada, có 65 năm kinh nghiệm thiết kế và quy hoạch trên toàn cầu cùng đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm. B+H từng tham gia thiết kế nhiều dự án trường học, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu trên toàn cầu như Đại học British Columbia – AMS Student Nest, Đại học Toronto – Tòa nhà Khoa Luật Jackman, Trường Mohawk College, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Viện nghiên cứu Arab Center Doha

Ngày 25-7, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với Tập đoàn B+H Architects (Canada) nhằm phát triển chuỗi dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC tại các tỉnh thành Việt Nam. Bên cạnh đó, B+H Architects sẽ điều phối đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và đầy đủ năng lực để mang lại phương án thiết kế mang đẳng cấp quốc tế, hài hòa với bối cảnh Việt Nam.

B+H

 

Đối tác khác