Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ - ACE

Được thành lập năm 1918, ACE là tổ chức hàng đầu kết nối các đơn vị giáo dục đại học Mỹ và là tổ chức duy nhất đại diện cho mọi loại hình đơn vị giáo dục Mỹ được kiểm định và cấp bằng, có uy tín và tạo ảnh hưởng đến các chính sách giáo dục ở Hoa Kỳ mà nhiều nước đang tham khảo.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã chính thức trở thành thành viên Việt Nam đầu tiên của ACE vào tháng 5/2019.

Thông tin được đăng tải trên website chính thức của ACE cùng 1.700 thành viên khác, bao gồm các trường và tổ chức giáo dục danh giá hàng đầu nước Mỹ như Harvard, Stanford, Upenn… cùng các các nước khác Canada, Úc, Anh, Hongkong, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đối tác khác