Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Quỹ đầu tư giáo dục Sterling Partners

Sterling Partners là một trong những quỹ đầu tư giáo dục hàng đầu tại Mỹ thành lập từ năm 1983, có trụ sở tại Chicago, Mỹ.  Việc sử dụng quỹ của Sterling tập trung chủ yếu đầu tư kiểm soát vào việc sáng lập vận hành nhiều lĩnh vực, trong đó, giáo dục vẫn là lĩnh vực đầu tư chính.

Ngày 11/11/2019, đại diện Quỹ đầu tư giáo dục Sterling Partners đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG). Hai bên đã trao đổi, tiến đến sự hợp tác với các nội dung: Đưa một trường đại học thuộc Top hàng đầu của Mỹ và một trường K-12 nội trú nổi tiếng, có thứ hạng cao đến hoạt động tại Thành phố giáo dục quốc tế - IEC; Tuyển sinh viên, học sinh quốc tế cho hệ thống giáo dục NHG; Đầu tư và cung cấp chương trình cùng với NHG xây dựng hàng loạt Trung tâm Anh ngữ đúng chuẩn quốc tế.

Sterling

 

Đối tác khác