Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

National Geographic Learning (Hoa Kỳ)

National Geographic Learning (NGL) là sự hợp tác giữa Hiệp hội Địa lí Hoa Kỳ (National Geographic) và Cengage – nhà xuất bản giáo dục hàng đầu thế giới về giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, thư viện và tài liệu tham khảo. Hiện nay, NGL có 3 trụ sở chính tại Anh (khu vực châu Âu và Trung Đông), Singapore (khu vực châu Á) và Mexico (khu vực Mỹ Latin), với mạng lưới chi nhánh ở hơn 40 quốc gia và các hoạt động kinh doanh diễn ra trong hơn 125 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngày 18/12/2019, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) và tổ chức National Geographic Learning đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trao đổi, đào tạo trong hệ thống giáo dục của NHG.

Theo nội dung được ký kết, NGL sẽ hỗ trợ, tư vấn về tài liệu, giáo trình giảng dạy tiếng Anh, sách chuyên ngành cho các trường đại học, sách tham khảo về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, y tế…để sử dụng tại hệ thống giáo dục của NHG.

NATGEO

 

Đối tác khác