Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) được thành lập năm 1989, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Hiệp hội là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong các quan hệ kinh tế - xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Đối tác khác