Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hiệp hội đại học bang New York (Hoa Kỳ)

SUNY là viết tắt của “The State University of New York” - Hiệp hội các trường Đại học công lập bang New York, bao gồm các trường: Trường đại học bang Newyork tại Albany, Trường đại học bang Newyork tại Brockport, Trường đại học bang Newyork tại Oneonta, Trường đại học bang Newyork tại Old Westbury, Trường đại học bang Newyork tại Oswego, Trường Cao đẳng cộng đồng Fulton-Montgomery. Các trường trong hiệp hội đào tạo nhiều ngành học đa dạng: Quản trị kinh doanh, Kinh tế tài chính, Truyền thông, Khoa học máy tính, Kỹ sư công nghệ, Thiết kế thời trang.

Đối tác khác