Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hiệp hội đại học bang New York (Hoa Kỳ)

SUNY là viết tắt của “The State University of New York” - Hiệp hội các trường Đại học công lập bang New York, bao gồm các trường: SUNY Albany, SUNY Brockport, SUNY Oneonta, SUNY Old Westbury, SUNY Oswego, SUNY FMCC. Các trường trong hiệp hội đào tạo nhiều ngành học đa dạng: Quản trị kinh doanh, Kinh tế tài chính, Truyền thông, Khoa học máy tính, Kỹ sư công nghệ, Thiết kế thời trang.

Đối tác khác