Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hội đồng các trường quốc tế - CIS

Hội đồng các trường quốc tế CIS (Council of International Schools) là tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, cộng đồng CIS bao gồm hơn 1300 tổ chức - 740 trường học và 615 trường cao đẳng và đại học đại diện cho 116 quốc gia.

Ngày 28-5, Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) chính thức trở thành thành viên của Hội đồng các Trường Quốc tế - Council of International Schools (CIS), một tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới.

Đối tác khác