Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Doanh nghiệp PricewaterhouseCoopers (PwC)

PricewaterhouseCoopers là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay - “Big 4”. PwC sở hữu đội ngũ chuyên gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới.
 

Đối tác khác