Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Trường The Providence Country Day (Mỹ)

Hudson Global Scholars (HGS) là một thành viên của Quỹ đầu tư giáo dục Sterling Partners – một trong những quỹ đầu tư giáo dục hàng đầu tại Mỹ, thành lập từ năm 1983. HGS cung cấp nền giáo dục tốt nhất của Hoa Kỳ cho các đối tác trường học và sinh viên trên toàn cầu thông qua sự kết hợp của chương trình giảng dạy tối ưu, đội ngũ giảng viên trình độ cao và lộ trình học tập cá nhân hóa. Trường Providence Country Day - thành viên của tổ chức HGS là một trong những trường dự bị đại học uy tín với mạng lưới hơn 4.000 học sinh đa quốc gia, được kiểm định chất lượng bởi NEASC và là đối tác của các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Ngày 12/12/2020, NHG, HGS và Trường Providence Country Day cùng ký kết thỏa thuận tổ chức giảng dạy chương trình Tú tài Mỹ của Trường Providence Country Day tại các trường thành viên của NHG.

Đối tác khác