Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Tập đoàn giáo dục ASG

ASG là một tập đoàn giáo dục quốc tế hoạt động với mục tiêu cung cấp cho học sinh, sinh viên quốc tế các cơ hội học tập và kỹ năng cần thiết để hòa nhập với nền giáo dục và văn hóa Mỹ. ASG là đối tác của 8 trường THPT công lập và tư thục chất lượng cao ở Mỹ.

Đối tác khác