Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ

WASC (Western Association of Schools and Colleges) - Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ là tổ chức kiểm định giáo dục được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận, có khả năng kiểm định các trường tư thục và công lập, cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ.

Đối tác khác