Skip to main content

PARTNERSHIPS AND AFFILIATIONS

Quỹ Japan Foundation

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) là một tổ chức công của Nhật Bản được thành lập vào năm 1972 nhằm thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, tổ chức các hoạt động để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân trên khắp thế giới với người dân Nhật Bản. Quỹ hoạt động chủ yếu ở 3 lĩnh vực là giao lưu văn hóa nghệ thuật, giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài, giao lưu trí tuệ – nghiên cứu Nhật Bản.

Đối tác khác